Prywatny Specjalistyczny Gabinet Lekarski
Artur Klimas - otolaryngolog

Nazywam się Artur Klimas. Jestem otolaryngologiem. W roku 1994 ukończyłem Akademię Medyczną w Lublinie uzyskując dyplom lekarza.

Przez 8 lat pracowałem w Oddziale Laryngologii w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Poradni Laryngologicznej w tymże mieście. W tym czasie zdobyłem specjalizację z otolaryngologii. W latach 2002 – 2008 kontynuowałem szkolenie w Dziale Otolaryngologii - Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Stanisława Bienia i dr n. med. Stanisława Żyłki. W roku 2006 uzyskałem tytuł specjalisty z otorynolaryngologii.

Obecnie pracuję w Oddziale Otolaryngologii w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Mieszkam i prowadzę indywidualną specjalistyczną praktykę  lekarską w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Publikacje i doniesienia zjazdowe:

 1. Klimas A.,Urbańczyk M.,Heciak J.,Bień S.:Znaczenie diagnostyki obrazowej MR w ocenie stopnia zaawansowania raka krtani w okolicy podgłośniowej – opis przypadku;X Sympozjum „ Onkologia w Otolaryngologii” Bydgoszcz, 15.05.-17.05.2003
 2. Kardaś I.,Postuła S.,Klimas A.,Bień S.:2.Charakterystyka epidemiologiczna i kliniczna raka wargi, jamy ustnej i ustnej części gardła – analiza 176 przypadków diagnozowanych i leczonych w Dziale Chir. Głowy i Szyi Ś.C.O. w Kielcach w latach 2001-2003 ;XLI Krajowy Zjazd PTOL CHGiSz, Lublin 17-20.06.2004
 3. Bień S.,Klimas A.,Postuła S.,Żyłka S.:Obraz epidemiologiczny i kliniczny czerniaka złośliwego regionu głowy i szyi w materiale własnym;XI Sympozjum „ Onkologia w Otolaryngologii” Gdańsk, 08.09.-10.09.2005
 4. Żyłka S, Bień S, Ziółkowska M, Kamiński B, Klimas A, Okła S, Postuła S: Nowotwory nienabłonkowe regionu głowy i szyi w materiale własnym. XI Sympozjum „ Onkologia w Otolaryngologii” Gdańsk, 08.09.-10.09.2005
 5. Klimas A.,Bień S.:Olbrzymi rynolit jamy nosowej - opis przypadku;XLII Krajowy Zjazd PTOL CHGiSz, Poznań 7-10.06.2006
 6. Bień S, Żyłka S, Klimas A, Kamiński B, Okła S, Postuła S, Ziółkowska M: Nowotwory złośliwe skóry głowy i szyi. Charakterystyka epidemiologiczna i kliniczna. Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej, 2006, 3, 11 – 20.
  http://www.ujk.edu.pl/studiamedyczne/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=69
 7. Bień S, Ziółkowska M, Kamiński B, Klimas A, Okła S, Postuła S, Żyłka S: Ocena epidemiologiczna i kliniczna nowotworów gruczołów ślinowych. Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej. 2006, 3, 21-30
  http://www.ujk.edu.pl/studiamedyczne/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=69
 8. Żyłka S, Bień S, Klimas A, Kamiński B, Okła S, Postuła S, Ziółkowska M; Obraz epidemiologiczny i kliniczny nowotworów skóry regionu głowy i szyi XLII Krajowy Zjazd PTOL CHGiSz, Poznań 7-10.06.2006
 9. Bień S, Ziółkowska M, Klimas A: Występowanie innych nowotworów złośliwych u pacjentów z rakiem krtani i krtaniowej części gardła. Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej, 2007, 6, 17 – 25.
  http://www.ujk.edu.pl/studiamedyczne/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=74

Członkostwo towarzystw naukowych:

Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi


Zainteresowania medyczne:

 • otolaryngologia
 • otolaryngologia dziecięca
 • onkologia laryngologiczna
 • nowotwory skóry głowy i szyi
 • czerniak w obrębie głowy i szyi

Galeria